Over de Box

12. Duurzaamheid bezorgen

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Dankzij het gebruik van innovatieve technologieën en modules is Field in a box™ een uiterst duurzaam en betaalbaar gemeenschapscentrum.

Er zijn drie verschillende systemen zodat er voor werkelijk elke locatie een passende oplossing is.

Accorder™ bevat een stabilisatielaag die slechts zeven centimeter dik is. Er hoeft slechts een dunne laag grond te worden afgegraven en voor de vulling kan gebruik worden gemaakt van zand, steenslag, puin of lateriet dat lokaal aanwezig is. Dat levert een aanzienlijke reductie op van de CO2-uitstoot.

Dankzij de efficiënte verpakking kan het systeem in slechts één container worden vervoerd. Bij traditionele systemen zouden al gauw drie of vier containers nodig zijn.

Ecocept™ is opgebouwd rondom een laag die stabiliserende, drainerende en sporttechnische functionaliteiten combineert. Voor de vulling kunnen hergebruikte end-of-life plastics en rubbers worden gebruikt, in totaal 14 ton.

Een systeem met GreenSource™ biedt de mogelijkheid om regenwater, oppervlaktewater en afvalwater eindeloos te gebruiken en te hergebruiken.

Alle modules zijn duurzame deeloplossingen, ontwikkeld door TenCate danwel in samenwerking met partners en leveranciers. Allen delen een verantwoorde visie gericht op een optimale levenscyclus van grondstoffen en materialen tegen gunstige kosten.

Ook het energiezuinige verlichtingssysteem met ledlampen is hier een voorbeeld van. GreenSource™ levert het water om gewassen te kunnen telen, de ledlampen leveren het licht voor de markt ’s avonds, waar de oogst kan worden verkocht.

Kortom:

  • optimale systeemoplossing op basis van innovatieve technologieën en duurzame modules;
  • lokale infrastructuur veelzijdig inzetbaar;
  • hergebruik lokale grondstoffen, end-of-life plastics en rubber;
  • gefilterd en hergebruikt water;
  • zonne-energie als duurzame en efficiënte energiebron;
  • uiterst efficiënte en zuinige ledverlichting;
  • optimale levenscyclus tegen gunstige kosten gegarandeerd door partners en leveranciers.