Over de Box

6. Schoon water en sanitatie

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Schoon water dat voor iedereen toegankelijk is, is een essentieel onderdeel voor een wereld waarin wij willen leven. Er is voldoende vers water op de planeet om dit te bereiken. Maar door een slecht economisch beleid of slechte infrastructuur sterven er elk jaar miljoenen mensen, met name kinderen, aan ziekten als gevolg van gebrekkige watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen hebben een negatieve invloed op de voedselveiligheid, het levensonderhoud en de opleidingsmogelijkheden voor arme gezinnen over de hele wereld. Droogte treft de armste landen op aarde en maakt honger en ondervoeding nog erger. In 2050 leeft één op de vier mensen waarschijnlijk in een land met een chronisch of terugkerend tekort aan vers drinkwater.

Kortom:

  • toegang tot schoon en voldoende water;
  • waterbeheer verbeteren;
  • meer sanitaire voorzieningen;
  • ziekten bestrijden;
  • droogte voorkomen;
  • een einde maken aan honger en ondervoeding.

Bijdragen Field in a box™