Over de Box

4. Kwalitatief onderwijs

Zorgen voor inclusief onderwijs voor iedereen, en rechtvaardige en kwalitatieve mogelijkheden voor levenslang leren bevorderen

Hoogwaardig onderwijs is de basis voor het verbeteren van mensenlevens en duurzame ontwikkeling. Er is belangrijke vooruitgang geboekt bij het verbeteren van zowel toegang tot onderwijs op alle niveaus als het verhogen van het aantal inschrijvingen bij scholen, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes.

De geletterdheid is enorm toegenomen. Er is echter nog meer inspanning nodig om grotere vooruitgang te boeken bij het bereiken van onderwijs voor iedereen. Er zijn bijvoorbeeld evenveel meisjes als jongens die nu toegang hebben tot basisonderwijs, maar er zijn maar weinig landen waarin dat doel is behaald op alle onderwijsniveaus.

Kortom:

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs garanderen;
  • toegang tot onderwijs verbeteren;
  • aantal inschrijvingen verhogen;
  • gelijkheid op alle onderwijsniveaus behalen.

Bijdragen Field in a box™