Over de Box

16. Vrede en rechtsinstituten

Rechtvaardige, vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren

Vreedzame en solidaire samenlevingen stimuleren voor een duurzame ontwikkeling, toegang verlenen tot justitie voor iedereen en bouwen aan effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

Van alle instellingen worden justitie en politie het meest getroffen door corruptie. Corruptie, omkoping, diefstal en belastingontduiking kosten de maatschappij elk jaar een fortuin. Geld dat de ontwikkelingslanden daardoor niet kunnen gebruiken om het levensonderhoud van mensen in armoede te verbeteren.

Het percentage kinderen in conflictgebieden dat de basisschool niet afmaakt, is een graadmeter voor de impact van een onstabiele maatschappij op het volgen van onderwijs. Er is een significante relatie tussen de rechtsorde en ontwikkeling, en deze factoren versterken elkaar, waardoor ze van wezenlijk belang zijn voor duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau.

Kortom:

  • vreedzame en solidaire samenlevingen bevorderen;
  • toegang tot justitie voor iedereen;
  • effectieve, verantwoordingsplichtige instellingen opzetten op alle niveaus;
  • toegewezen geld gebruiken om mensen uit de armoede te halen;
  • het onderwijs in gemeenschappen stabiliseren;
  • kinderen op school houden;
  • de samenwerking tussen de rechtsorde en ontwikkeling versterken;
  • essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Bijdragen Field in a box™