Over de Box

17. Samenwerking voor de doelen

Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Een succesvolle agenda inzake duurzame ontwikkeling vereist samenwerking tussen regeringen, de particuliere sector en de maatschappij. Deze inclusieve partnerschappen op basis van principes en waarden, een gedeelde visie en gemeenschappelijke doelen die mensen en de planeet centraal stellen, zijn nodig op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen om de transformerende kracht van geld van particuliere middelen te mobiliseren en deze te gebruiken om de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te realiseren. Investeringen op lange termijn, inclusief rechtstreekse buitenlandse investeringen, zijn nodig in kritieke sectoren van met name ontwikkelingslanden.

Deze omvatten investeringen in duurzame energie, infrastructuur en vervoer, evenals informatie- en communicatietechnologie. De overheid moet een duidelijke lijn uitstippelen. Evaluatie- en controlekaders, regelgeving en incentive-structuren die dergelijke investeringen mogelijk maken, moeten worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Nationale toezichthoudende mechanismen zoals rekenkamers en regelgevende instanties moeten worden versterkt.

Kortom:

  • er zijn inclusieve partnerschappen nodig op alle niveaus;
  • voortbouwend op gedeelde doelen;
  • waarin mensen en de planeet centraal staan;
  • het behalen van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling;
  • de publieke sector moet een duidelijke richting kiezen;
  • langlopende investeringen aantrekken;
  • nationale toezichthouding versterken.

Bijdragen Field in a box™