Projecten

North West, Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse Water Research Commission: ‘Door innovaties komen tot optimaler watermanagement’

Het Fonds Duurzaam Water van het ministerie van Economische Zaken heeft in 2013 de opdracht verstrekt voor de realisatie van twintig duurzame drinkwatersystemen in Zuid-Afrika. Het innovatieve GreenSource™ systeem is in de Zuid-Afrikaanse provincie North West geïnstalleerd met geselecteerde, lokale aannemers. Feitelijk is de oplossing een voorloper van het Field in a box™ concept.

Intense droogte

Tal van periodes met grote droogte hebben de provinciale overheid in het noordwesten van Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse Water Research Commission ertoe aangezet om door innovaties te komen tot optimaler watermanagement voor zowel landbouw als drinkwater. Het grote gebrek aan voldoende en veilig (grond)water wordt ervaren als een invloed die armoede in stand houdt en economische vooruitgang belemmert. Verder wil de provinciale Zuid-Afrikaanse overheid het welzijn van de lokale bevolking vergroten door meer sportfaciliteiten te realiseren nabij scholen.

Sanitatie-onderwijs

Daarbij komt dat sanitatie-onderwijs de bevolking helpt optimaler te leren omgaan met water. Het project betreft de gehele provincie North West, een gebied van circa 105.000 vierkante kilometer, alwaar twintig multifunctionele GreenSource™-systemen lokaal worden geïnstalleerd.

Waterproblematiek

De Zuid-Afrikaanse provincie North West wordt gekenmerkt door een droog tot semi-droog klimaat met onregelmatige regenval. De kwaliteit van het meeste oppervlaktewater varieert van matig tot zeer slecht. Slechts 27% van de huishoudens in de provincie heeft toegang tot veilig drinkwater en diverse lokale gemeenschappen kampen zelfs met een totaal gebrek aan duurzaam drinkwater. Grondwater wordt steeds meer vervuild, bijvoorbeeld door intensieve mijnbouw, industriële activiteiten en onreine irrigatie van de landbouw. Een andere grote uitdaging in het waterbeheer is voldoende en gezond voedsel te verbouwen voor een groeiende en meer welvarende bevolking en tegelijkertijd te voldoen aan de vele andere eisen omtrent beperkte watervoorraden. Efficiënt en productief watergebruik zijn dus noodzakelijk.

GreenSource™

Het GreenSource™ systeem kan zorgen voor circa 50 liter gefilterd en veilig drinkwater per minuut. Als het 16 uur per dag wordt gebruikt, kan hiermee dagelijks circa 50.000 liter worden gefilterd, oftewel circa 17 miljoen liter op jaarbasis. Zonnepanelen leveren het grootste deel van de energie voor de pompen en verlichting. De filtratiemembranen moeten elke vijf jaar worden vervangen. Het kunstgrasveld dient elke tien jaar te worden vervangen. Indien nodig kan dan ook het vuilwaterbekken worden gereinigd.

Toon venster