Projecten

Maatschappelijk betrokken projecten

Maatschappelijk betrokken projecten

Op tal van plekken in de wereld ontbreekt het aan mogelijkheden voor jongeren om te sporten, onderwijs te volgen en zich in sociaal opzicht te ontwikkelen. Field in a box™ verbindt sport met sociale, educatieve en economische doelstellingen.

Field in a box kan alleen in zijn opzet slagen door financiële ondersteuning van het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven stellen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid geld beschikbaar voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling. Field in a box is bij uitstek een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid in praktijk te brengen.

Welke projecten zijn gerealiseerd