Over de Box

2. Geen honger

Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en duurzame landbouw stimuleren

Het wordt tijd om te heroverwegen hoe wij ons voedsel verbouwen, delen en consumeren. Als het goed wordt gedaan kunnen landbouw, bosbouw en visserij iedereen voorzien van voedzaam voedsel en een fatsoenlijk inkomen. Bovendien zorgen ze voor ontwikkeling op het platteland die is gericht op mensen en bescherming van het milieu.

De kwaliteit van onze bodem, ons zoetwater, onze oceanen, bossen en biodiversiteit gaat momenteel snel achteruit. Door klimaatverandering komen de natuurlijke bronnen waarvan wij afhankelijk zijn onder nog meer druk te staan. Dit vergroot de kans op natuurrampen zoals droogte en overstromingen. Het lukt veel mannen en vrouwen in plattelandsgebieden niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze worden gedwongen te migreren naar steden op zoek naar werk.

Kortom:

  • landbouw, bosbouw en visserij hervormen;
  • fatsoenlijk inkomen voor iedereen genereren;
  • ontwikkeling op het platteland beschermen;
  • het milieu beschermen;
  • droogte en overstromingen verminderen.

Bijdragen Field in a box™