Over de Box

12. Verantwoorde consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Duurzame consumptie en productie gaat over het vergroten van het rendement van hulpbronnen en energie, duurzame infrastructuur en toegang tot basisvoorzieningen, groenvoorzieningen, gepast werk en een betere levenskwaliteit voor iedereen. De verwezenlijking hiervan kan bijdragen aan het behalen van algemene ontwikkelingsplannen, het verlagen van toekomstige kosten voor economie, milieu en maatschappij, het versterken van economische concurrentiekracht en het bestrijden van armoede.

Duurzame consumptie en productie is gericht op "meer doen met minder", groei van de nettowelvaartstijging uit economische activiteiten door het terugdringen van gebruik, afbraak en verontreiniging van hulpbronnen in de hele cyclus, terwijl algehele levenskwaliteit wordt verbeterd.

Er zijn verschillende spelers in dit proces, waaronder het bedrijfsleven, consumenten, beleidsmakers, onderzoekers, wetenschappers, winkeliers, media en instanties voor ontwikkelingssamenwerking. Het vereist tevens een systematische aanpak en samenwerking tussen deelnemers in de bevoorradingsketen, van producent tot consument. Consumenten worden bijvoorbeeld gestimuleerd een bijdrage te leveren door middel van bewustwording en voorlichting over duurzame consumptie en een duurzame levenswijze, informatieverstrekking via normen en labels en duurzame openbare aanbestedingen.

Kortom:

  • bevordering van duurzame consumptie en productie;
  • als doel hebben om meer te willen doen met minder;
  • groei van nettowelvaartstijging uit economische activiteiten;
  • kwaliteit van leven verbeteren;
  • betrokkenheid van verschillende spelers;
  • een systematische aanpak en samenwerking in de keten;
  • consumenten stimuleren door middel van bewustwording en educatie.

Bijdragen Field in a box™