Over de Box

11. Duurzame gemeenschappen

Duurzame steden en menselijke nederzettingen creëren die inclusief, veilig en veerkrachtig zijn

Steden zijn hubs voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en nog veel meer. In de stad kunnen mensen zich ontwikkelen op sociaal en economisch vlak. Maar momenteel staan steden voor de uitdaging de bestaande welvaart en werkgelegenheid te laten stijgen, zonder daarbij grond en hulpbronnen uit te putten.

Bij gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen kunt u denken aan congestie, gebrek aan middelen voor basisvoorzieningen, een tekort aan goede huisvesting en verslechterende infrastructuur. Steden kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden op manieren die hen in staat stellen te blijven groeien, en daarbij leren efficiënter om te gaan met hulpbronnen, en vervuiling en armoede terug te dringen.

We willen een toekomst met steden die kansen bieden voor iedereen, met toegang tot basisvoorzieningen, energie, huisvesting, vervoer en nog veel meer.

Kortom:

  • steden zijn hubs voor ontwikkeling;
  • mensen kunnen zich op sociaal en economisch vlak ontwikkelen;
  • de balans vinden tussen welvaart en stedelijke uitdagingen;
  • kansen realiseren voor iedereen.

Bijdragen Field in a box™