Over de Box

2. Gewas verbouwen

Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en duurzame landbouw stimuleren

Met de module GreenSource™, een systeem voor ecologisch waterbeheer, helpt Field in a box™ om kleinschalige land- en tuinbouw te ontwikkelen of de productie en opbrengst te verhogen.  

Het sportveld fungeert daarbij als een immense trechter, waarmee tot wel 60.000 liter water kan worden opgevangen en opgeslagen onder het veld. Dat kan regenwater, oppervlaktewater of grondwater zijn. Een filtratiesysteem maakt het water geschikt als drinkwater, voor gebruik in sanitaire voorzieningen en voor irrigatie van land- en tuinbouwgrond. Op het marktje bij het gemeenschapscentrum kan de teler zijn oogst ‘s avonds te koop aanbieden in het heldere schijnsel van de ledlampen, die ook deel uitmaken van Field in a box. 

Kortom

  • opslag van water;
  • zuivering van water;
  • water voor sanitatie en irrigatie;
  • schoon drinkwater;
  • stimuleren economische activiteiten;