Over de Box

15. Biodiversiteit beschermen

Bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, de aantasting van het land een halt toeroepen en ten goede keren, en het verlies van biodiversiteit stoppen

Ontbossing wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door klimaatverandering, die weer in hoge mate het gevolg is van de toename van de CO2-uitstoot.

We moeten met zijn allen dus zorgen dat we minder CO2 produceren. Field in a box™ geeft het goede voorbeeld. Met modules en componenten die recyclebaar dan wel herbruikbaar zijn of bestaan uit end-of-life materialen, met schone productiemethodes, met slim waterbeheer, zonne-energie en energiezuinige verlichting.

Kortom:

  • sterk gereduceerde CO2-uitstoot;
  • recyclebare en herbruikbare modules en componenten;
  • lokaal, efficiënt watermanagement.